Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo Produkcyjne
"REM" Sp. z o.o.

ul. Dubois 10
PL 87-880 Brześć Kujawski
Organ rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000082755

NIP: 888-04-01-102
VAT UE: PL8880401102

REGON: 008474111

Rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A. o/Włocławek
86 1500 1780 1217 8003 5162 0000
SWIFT: KRDBPLPW
Dane identyfikacyjne